भक्तपुर नगरकोट निवासी स्टुपा रिसोर्टका ब्यवस्थापक धनबहादुर लामा के भन्नु हुन्छ त ? – Chautari Khabar

भक्तपुर नगरकोट निवासी स्टुपा रिसोर्टका ब्यवस्थापक धनबहादुर लामा के भन्नु हुन्छ त ?